Aktuální dopravní situace na mapě

16. 5. 2021 - svátek má  Přemysl
Bazar VYLEPENO.cz
Nabídka
Velký tác - design dřevo
foto
Cena: 967 Kč
Zobrazit >>
Katalog firem
mapa
Hledat službu:
Hledat v regionu:

   Aktuální dopravní informace na mapě  

zdroj: JSDI-ŘSD ČR    dopravniinfo.cz  
Dopravní uzavírky a omezení servis 24   silnice III/3526 (ulice Ždírecká), Dobronín, okr. Jihlava, Od 04.05.2021 00:00, Do 16.08.2021 23:59, Magistrát města Jihlavy povoluje podle § 24 zákona o pozemních komunikacích uzavírku silnice č. III/3525 ul. Ždírecká v Dobroníně z důvodu provedení stavebních prací stavby „Dobronín - rekonstrukce vodovodu DN 200 (3.etapa)“ Doba uzavírky: dne od 4. 5. 2021 do 6. 8. 2021 - I. ETAPA dne od 7. 8. 2021 do 16. 8. 2021 - II. ETAPA Délka uzavírky: cca 0,550 km Dopravní omezení – střídavý provoz, jízda jedním jízdním pruhem na sil. II/348v úseku: Od sil. III/3526 ul. Ždírecká po křiž. se sil. III/34819 ul. Střítežská Délka zásahu 50 m. Objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: Obousměrná objízdná trasa: bude vedena po silnici II/348 do města Polná - VPRAVO po sil. II/352 do obce Ždírec a zpět. Délka objízdné trasy 7,7 km. Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena: Po silnici III/3526 ve výše uvedeném úseku dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tento dopravce: ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565437316, www.icomtransport.cz, info@icomtransport.cz (760590, 760790) ZDAR, a.s. (840321) Žadatelem navržený termín uzavírky je: - úplná uzavírka Dobronín sil. III/3526 (ul. Ždírecká) - 3. 5. 2021 - 6. 8. 2021. - částečná uzavírka Dobronín sil. II/348 (ul. Polenská) – 7. 8. 2021 – 16. 8. 2021. Z hlediska dopravní obslužnosti souhlasí dopravní úřad s výše uvedenou uzavírkou a navrhl následující dopravní řešení pro vozidla VLOD: - Po dobu úplné uzavírky sil. III/3526 (ul. Ždírecká) bude spoj 760790/7 veden ve směru ze Ždírce po III/3525 – Střítež - III/34819 – Dobronín – II/348 - dále v původní trase. - Po dobu částečné uzavírky úseku sil. II/348 (ul. Polenská) nebudou objízdné trasy pro VLOD stanoveny, provoz bude řízen kyvadlově mobilní semaforovou soupravou (světelným signalizačním zařízením - SSZ). Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek. Dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách. , Objížďka - bez rozlišení: silnice III/34819 (ulice Střítežská), Dobronín - silnice III/3526, Ždírec, okr. Jihlava, přes: silnice II/352 (Polná), Ždírec, Vydal: Magistrát města Jihlavy
     Všechny aktuální dopravní informace z regionu:
     Region :               
Vyzkoušejte novou inzerci
VYLEPENO.cz
zobrazit >>